965 53 13 01 - Plaça Major, 2 - 03827 Benimarfull, Alicante benimarfull@benimarfull.es

Serveis Municipals

Les escoles
Col·legi Públic l’Albacar

Adreça: C/ Sant Jaume, núm. 23, CP: 03827 – Benimarfull (Alacant)

Telèfon: 96 6 51 60 97

Fins a l’any 1862 l’ensenyament va estar regulat per l’Ajuntament. En aquest període una mateixa persona s’ocupava de l’ensenyament de nens i nenes en un mateix local, que també era habitatge de les persones que ocupaven el càrrec. A vegades, ni tan sols eren mestres titulats. Els nens portaven una retribució setmanal, fins que l’Ajuntament acorda que es pagui el sou dels mestres dels fons municipals.

Des de 1862 el nomenament dels mestres ve determinada des d’instàncies superiors a l’Ajuntament.

L’any 1878 la Inspecció de Primer Ensenyament assenyala la necessitat de separar en diferents locals a nens i nenes. Els nens segueixen en el mateix lloc i les nenes es traslladen a un local situat on actualment està l’Ajuntament, i se’ls assigna una mestra.

Al maig de 1878 estaven matriculats 68 alumnes: 40 nens i 28 nenes.

Cridar-los era una cosa relativa, perquè només anaven a escola quan no hi havia res a fer en el camp. Però, per exemple, quan arribava l’època de la collita, la majoria s’oblidaven dels estudis i anaven al camp matí i tarda ajudant als seus pares.

En 7 de Juliol de 1921 el Sr. Alcalde exposa el reduït del local de l’escola de nenes i la seva mal estat i a l’octubre del mateix any és l’inspector d’ensenyament el que adverteix que és urgent millorar o traslladar les actuals escoles o es veurà forçat a clausurar-les.

Al gener de 1923 s’acorda edificar un nou centre escolar i al febrer de 1925 la Direcció General de primer Ensenyament, aprova l’expedient cursat per l’Ajuntament, sol·licitant la construcció de dues escoles, una per a nens i una altra per a nenes. L’obra va costar 70.701,78.- Ptes., de les quals l’Ajuntament paga això el 10%, 7.070,17.-Ptes., i la resta el va pagar l’Estat. Com l’Ajuntament mancava de fons, va sol·licitar un préstec al veí d’Alcoi Vicente Calatayud Plá. Es va retornar en el termini de 7 anys, amb lliuraments anuals i un interès del 6%.

L’acte d’inauguració de les noves Escoles es va celebrar el 17 d’Octubre de 1926. Va presidir l’acte el Governador Civil d’Alacant, que va regalar a l’escola de nenes una màquina de cosir i a l’escola de nens diversos bancs amb pupitres. En la data d’inauguració de les noves Escoles, els mestres eren Sra. María Monzonis Solanich i D. Gumersindo Rexachs Canals i havien matriculats 50 nens i 42 nenes.

Durant el curs 1990-1991, l’escola es va convertir en P.A.E.P. (Pla d’Actuació Educativa Preferent) juntament amb les escoles de Plans i l’Alqueria d’Asnar.

Durant el curs 2002-2003 es va formar el C. R.A. L’ENCANTADA (Col·legi Rural Associat) també amb les escoles de Plans i l’Alqueria d’Asnar, passant a ser aularis.

El 17 d’Octubre del 2001 es va celebrar el 75 aniversari de les Escoles.

En l’estiu del 2002 es van realitzar noves obres de condicionament.