965 53 13 01 - Plaça Major, 2 - 03827 Benimarfull, Alicante benimarfull@benimarfull.es

Equip de Govern

Nom Partit Càrrec Àrea
D. Carlos Montava Moltó PSOE Alcalde
D. Francisco Javier Sanchis Cervera PSOE 1º TTE. ALCALDE ALCALDIA, MEDI AMBIENT, URBANISME, OBRES I SERVEIS
Dña. Raquel Vilaplana Carabia PSOE REGIDORA FESTES, ESPORTS, URBANISME I OBRES I SERVEIS
Dña. Davinia Blasco Baldó PSOE REGIDORA FESTES, CULTURA, ESPORTS, SERVEIS SOCIALS
D. Juan Pedro Salas Arquero PP REGIDOR
D. Juan Evangelista Planelles Seguí PP REGIDOR
D. Guillermo Marcelino Roca Berenguer PP REGIDOR