Pilotes de Dacsa

Pilotes de Dacsa

Les pilotes de dacsa són pilotes de carn i farina de dacsa que es serveixen amb un guisat de fresols i penques.
És un menjar molt consistent que convida a disfrutar d’un passeig per l’entorn després de dinar.

Volver